Dialoog op gang brengen

De communicatie binnen en buiten een organisatie is van cruciaal belang om goed samen te kunnen werken en om veranderingen in gang te zetten. Dit loopt als een rode draad door ons werk. Onze affiniteit ligt specifiek bij vraagstukken waarin samenwerking een belangrijke rol speelt. Onze opdrachten liggen vaak op het raakvlak van professie en organisatie. Wij zijn in staat om beide denkwerelden met elkaar te verbinden.

De kracht leggen we in het aanbrengen van verbindingen. Bijvoorbeeld verbindingen tussen de persoonlijke drijfveren van professionals en de organisatievisie. Ook helpen wij bij het ontwikkelen van werkverbanden binnen en tussen organisaties. De verbinding met de externe omgeving krijgt in vrijwel elke opdracht nadrukkelijk aandacht. Dit brengt met zich mee dat wij geregeld betrokken zijn bij vraagstukken waar de zorg en andere maatschappelijke sectoren elkaar ontmoeten.