Change Management van Oorschot

is een

organisatieadviesbureau

dat zich onderscheid door
* het aanvoelen van professionals in professionele werkomgevingen
* expertise van bijbehorende management- en veranderingsvraagstukken
* het kunnen hanteren van culturele diversiteit en complexiteit
* ervaringskennis in uiteenlopende management- en adviesrollen

C MOOR
. legt de focus bij het primaire voortbrengingsproces
. richt zicht op de motieven en drijfveren van medewerkers
. stuurt gelijktijdig op relaties en processen
. kent een nuchtere benadering
. is vasthoudend en aanspreekbaar op het resultaat
. kiest graag voor de 'andere' aanpak
. ontdekt graag met u nieuwe vergezichten
. laat zich bij voorkeur uitnodigen om u te helpen grenzen te verleggen

Change Management van Oorschot is in 2001 opgericht door drs. André van Oorschot en drs. Marjon van Oorschot-Reijntjes

/ +31 - (0)624210293